Disclaimer

Ondanks zorgvuldige selectie, opmaak, contentbeheer, versiebeheer, van alle getoonde content van documenten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, onvolledigheid, onjuistheid of welke andere vorm van derving door gebruiker dan ook.

Brievendownloaden doet haar uiterste best om de gebruiker een raamwerk te bieden waarmee een volwaardige brief opgesteld kan worden. De documenten worden gratis aangeboden, en gebruik van de documenten geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker.

Aan de uitlatingen op de website, de content of de inhoud van de brieven kunnen geen rechten verbonden worden richting www.brievendownloaden.nl.